PPA

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), brengt jouw kernkwaliteiten in kaart.

• hoe je bij voorkeur werkt
• je sterke kanten
• de manier waarop je communiceert
• factoren die jou motiveren
• jouw toegevoegde waarde voor een werkgever

Talenten, motivatoren, ontwikkelpunten
In combinatie met je CV geeft de PPA een compleet en objectief beeld van wat een werkgever van jou kan verwachten in een bepaalde functie of werksituatie. Ook voor jou persoonlijk levert de PPA een positieve bijdrage, aangezien je inzicht krijgt in jouw talenten en motivatoren. Hierdoor kun je bepalen of een functie optimaal aansluit op de resultaten van jouw PPA. Tegelijkertijd krijg je meer inzicht in je ontwikkelpunten.
Van afdeling Backoffice ontvang je een mail met een link met de PPA

Het invullen van de PPA neemt circa 10 minuten in beslag. Na afloop ontvang je via e-mail de volledige rapportage. Samen met je coach bespreek je de resultaten van jouw PPA.

De PPA is een analyse, geen test. Foutieve antwoorden zijn dus niet aan de orde. Jouw vaardigheden en kwaliteiten, worden met behulp van woordenlijsten en een in de praktijk beproefd verwerkingssysteem op objectieve wijze in kaart gebracht.
In de analyse wordt gebruikgemaakt van het DISC-model, dat uitleg geeft over vier gedragsstijlen. Hiermee wordt duidelijk welke stijl jouw voorkeur heeft.

Hoe werkt een PPA

Persoonlijke Profiel Analyse
Je ontvangt per e-mail een uitnodiging met een link om de PPA vragenlijst in te vullen.

Voorbeeldvragen
De vragenlijst moet in afzondering en zelfstandig worden ingevuld zonder interrupties. Probeer niet langer dan 8 minuten te doen over het invullen ervan. Denk bij het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse aan jezelf in je huidige werksituatie. Heb je op dit moment geen werk, denk dan aan je laatste functie. Heb je nog nooit gewerkt, denk dan je thuissituatie.

De PPA vragenlijst bestaat uit 24 regels van telkens 4 woorden (zie onderstaand voorbeeld). Per regel geef je aan welk woord op jou het BEST van toepassing is in de huidige werksituatie en welk woord het MINST passend is. Uw eerste spontane reactie is doorgaans het meest accuraat.